Zmluvy


Vyhľadávanie v zmluvách:

Zmluvy - Hľadanie:
Hľadaná položka:
Rok:
Cena od:
Cena do:
 
» reset formuláru

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
01 Slovenský zväz hádzanej, Bratislava SZH-Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov-01

finančné prostriedky z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže

8 485,71 € 14.5.2020 31.12.2020
31/2018 - dohoda o ukončení Bakers s.r.o., Považská Bystrica Bakers-Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme pozemku č. 31/2018

Ukončenie podnájmu pozemku pri športovej hale za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku

30.4.2020 30.4.2020
Dodatok č. 8/2020 Mesto Považská Bystrica Mesto P.B.-Dodatok č. 8 k Zmluve 55/2015

Zmluva o vykonaní verejnoprospešných služieb na zabezpečenie údržby verejnej zelene

500 000,00 s DPH € 24.3.2020 31.12.2020
22/2020 Mária Haššanová, Maršová-Rašov Haššanová M.-Zmluva o podnájme nebytových priestorov LK-22/2020

Podnájom nebytových priestorov – budova v areáli letného kúpaliska za účelom prevádzkovania pohostinstva

896,00 bez DPH / mesiac € 19.03.2020 na dobu neurčitú
neuvedené MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica MEGAWASTE SLOVAKIA-Zmluva na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním

Vývoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním v zariadení na zhodnocovanie odpadov

24,- bez DPH za každú tonu zhodnoteného BRO € 11.3.2020 31.12.2020
neuvedené DK TRADE, s.r.o., Dolný Moštenec DK TRADE-kúpna zmluva

Dodávka a montáž plastového športového povrchu pre multifunkčné využitie športoviska

24 760,80 bez DPH € 07.03.2020 po realizácii predmetu zmluvy
13/2020 HBK PROTEF Považská Bystrica HBK PROTEF Považská Bystrica-Zmluva o podnájme-13/2020

Podnájom stavby – spevnenej plochy – hokejbalové ihrisko

1,00 bez DPH/rok € 20.2.2020 na dobu neurčitú
15/2020 Centrum voľného času, Považská Bystrica Centrum voľného času-Zmluva o podnájme nebytových priestorov-15/2020

Podnájom priestorov športovej haly za účelom konania tréningov futbalových družstiev za 02/2020 – 06/2020

333,- /mesiac bez DPH € 13.2.2020 30.6.2020
12/2020 Mária Haššanová, Maršová Rašov Haššanová M.-Zmluva o podnájme nebytových priestorov LK-12/2020

Podnájom priestorov budovy súpisné č. 951 nachádzajúca sa v areáli letného kúpaliska v Považskej Bystrici

846,00 bez DPH / mesiac € 3.2.2020 29.2.2020
A 006-19 Audit consults, s.r.o., Považská Bystrica Audit consults-Zmluva o poskytovaní audítorských služieb-A 006-19

Autid účtovnej závierky k 31.12.2019 a  overenie výročnej správy za rok 2019

2 900,- bez DPH € 17.1.2020 na dobu určitú, do plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress