Zmluvy


Vyhľadávanie v zmluvách:

Zmluvy - Hľadanie:
Hľadaná položka:
Rok:
Cena od:
Cena do:
 
» reset formuláru

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
02/2020 Kozák Martin, Považská Bystrica Kozák M.-Zmluva č. HáO 02/2020

Poskytovanie výkonov trénera hádzanárskeho oddielu

300,- / mesiac € 1.8.2020 30.6.2021
neuvedené FEZA s.r.o., Bratislava FEZA-Zmluva o dielo

Mestské kúpalisko – rekonštrukcia (výmena fólie v plaveckom a detskom bazéne, zhotovenie dráhovej šmykľavky)

129 284,45 bez DPH € 23.7.2020 do 4 mesiacov od odovzdania staveniska
30/2020 AU - TRADE, s.r.o., Považská Bystrica AU – TRADE – Zmluva o dielo-30/2020

Športová hala Považská Bystrica – rekonštrukcia

260 000,00 bez DPH € 1.7.2020 120 kalendárnych dní po protokolárnom prevzatí staveniska
24/2020 MHML, s.r.o., Papradno MHML-orez stromov a krov-24/2020

Orez stromov a krov v meste Považská Bystrica

Čl. IV. zmluvy a viď cenová ponuka - príloha č. 1 € 24.6.2020 22.6.2021
20/11/54E/3035 ÚPSVaR Považská Bystrica ÚPSVaR-Dohoda o poskytnutí finančného príspevku “Prvá pomoc”-20/11/54E/3035

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu “Prvá pomoc” – Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

80% priemerného zárobku zamestnanca € 23.06.2020 30.11.2020
23/2020 Milan Brojo, Považská Bystrica Brojo Milan-Zmluva o podnájme pozemku-23/2020

Časť pozemku, ktorý sa nachádza pri športovej hale o rozlohe 33 m2, za účelom predaja pekárenských výrobkov a potravín

132,- € bez DPH/mesiac € 01.07.2020 30.06.2030
01 Slovenský zväz hádzanej, Bratislava SZH-Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov-01

finančné prostriedky z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže

8 485,71 € 14.5.2020 31.12.2020
31/2018 - dohoda o ukončení Bakers s.r.o., Považská Bystrica Bakers-Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme pozemku č. 31/2018

Ukončenie podnájmu pozemku pri športovej hale za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku

30.4.2020 30.4.2020
Dodatok č. 8/2020 Mesto Považská Bystrica Mesto P.B.-Dodatok č. 8 k Zmluve 55/2015

Zmluva o vykonaní verejnoprospešných služieb na zabezpečenie údržby verejnej zelene

500 000,00 s DPH € 24.3.2020 31.12.2020
22/2020 Mária Haššanová, Maršová-Rašov Haššanová M.-Zmluva o podnájme nebytových priestorov LK-22/2020

Podnájom nebytových priestorov – budova v areáli letného kúpaliska za účelom prevádzkovania pohostinstva

896,00 bez DPH / mesiac € 19.03.2020 na dobu neurčitú
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress