« späť

Darujte 2% zo svojich daní pre mládežnícku hádzanú! Iné
21.03.2012 - Katarína Opoldíková

Ako poukázať 2% svojej dane občianskemu združeniu 

Vážení priatelia !

Ďakujeme Vám za Vašu podporu v roku 2011, ktorú ste nám poukázali použili sme ju na realizáciu športovo-telovýchovných aktivít mládeže, podporu a rozvoj telesnej kultúry.
V priebehu týchto týždňov, dní sa môžete opäť rozhodnúť o použití 1,5% resp. 2% Vami už zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Občianske združenie Združenie rodičov pri Základnej škole Slovanská ul. v Považskej Bystrici môže prijímať uvedené 1,5% resp. 2% a použiť finančné prostriedky na podporu športu detí a mládeže ako aj na podporu a rozvoj telesnej kultúry.
Obraciame sa na Vás preto s prosbou o podporu pre občianske združenie Združenie rodičov pri Základnej škole Slovanská ul. v Považskej Bystrici.

Ako postupovať?

Postup krokov pre právnické osoby

1.   Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa / prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30,- € na jedného prijímateľa.
2.     POZOR!!!
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2011 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2012 (zvyčajne do 31.3.2012) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
b)   Ak právnická osoba (firma) v roku 2011 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2012 (zvyčajne do 31.3.2012) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
3.  V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.  Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú nasledovné:

Združenie rodičov pri Základnej škole Slovanská ul. v Považskej Bystrici

Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica

IČO: 42013674, IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava
SID: nemáme/neuvádzate
Právna forma: občianske združenie

4.   Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
5.   Daňový úrad po kontrole a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraného (-ých) prijímateľa(-ov).
6.  Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.

 

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

1.  Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby- to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splanená podmienka minimálne 3,32,- € pre prijímateľa.
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú nasledovné:

Združenie rodičov pri Základnej škole Slovanská ul. v Považskej Bystrici

Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica

IČO: 42013674,  IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
SID: nemáme/neuvádzate
Právna formy: občianske združenie

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2012) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
4. Daňový úrad po kontrole a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.
Postup krokov pre zamestnancov, ktorí požadujú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Do 15.2.2012 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

2. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, v ktorom potvrdí výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani.

3. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3,32,- €.

4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Do Vyhlásenia uveďte nasledovné údaje:

Združenie rodičov pri Základnej škole Slovanská ul. v Považskej Bystrici

Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica

IČO: 42013674, IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava
SID: nemáme/neuvádzate
Právna formy: občianske združenie

5.  Pošlite alebo doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste vášho  bydliska do 30.apríla 2012.

6.   Do kolónky ROK sa píše 2011.

Dúfame, že administratívne úkony Vás neodradia a podporíte našu mládež, za čo Vám vopred ďakujeme.

Ak máte nejaké otázky, radi vám ich zodpovieme osobne, telefonicky na 042/42 616 47 alebo e-mailom na

7zs@stonlne.sk

TLAČIVO:

2 percentá dane – vyhlásenie-2012 (DOC)
2 percentá dane – vyhlásenie-2012 (PDF)

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress