« späť

Máte v svojom okolí známych, ktorí by boli ochotní darovať 2(3) % dane !? St. dorast
01.04.2015 - okatarina

Vážení  občania,  rodičia,  priatelia  a  sympatizanti mládežníckej hádzanej, volejbalu a ZŠ Slovanská 1415/7

v Považskej Bystrici

 

 

podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, môže každá fyzická osoba (zamestnanec alebo živnostník) a každá právnická osoba dodatočne určiť, komu daruje 2 (3) % zo svojich už zaplatených daní.

Pretože Združenie rodičov pri Základnej škole Slovanská ul. v Považskej Bystrici je registrované v zozname Notárskej komory ako možný príjemca, obraciame sa na Vás s návrhom a prosbou súčasne, aby ste zvážili význam a potrebu podpory školy pôsobiacej v oblasti športu a vzdelávania mládeže.

Prostriedky, ktoré takto získame, použijeme v súlade so štatútom nášho rodičovského združenia a v spolupráci s vedením školy na nákup učebných pomôcok, finančnú podporu mimoškolskej činnosti – účasť na súťažiach, predmetových olympiádach, prípravných sústredeniach olympionikov a prehliadkach prác žiakov, na podporu záujmovej činnosti – krúžková činnosť, školský časopis, rôzne projekty a pod. O množstve a obsahu mimoškolskej práce, ako aj o tom akým spôsobom sa vynakladajú prostriedky rodičovského združenia, Vás budeme informovať na triednických rodičovských združeniach a neskôr nájdete informácie aj na www stránke školy – www.zsslovanpb.edupage.org

 

Ako postupovať ?

 

Ak ste zamestnancom organizácie a nepodávate „veľké“ daňové priznanie na daňovom úrade, je potrebné vyplniť tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy …“, k nemu doložiť „Potvrdenie o zaplatení dane …“, potvrdené mzdovou učtárňou. Obe tlačivá treba doručiť na ten daňový úrad, v mieste ktorého máte trvalé bydlisko. Termín doručenia je do 30. apríla 2015. Tieto dokumenty môžete doručiť aj na riaditeľstvo našej školy do 27. apríla 2015.

      Ak ste podnikateľom – fyzickou osobou alebo daňovníkom, ktorý podáva „veľké“ daňové priznanie, stačí vyplniť „Vyhlásenie o poukázaní sumy …“ priamo v daňovom priznaní a doručiť ho na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska v termíne pre daňové priznanie.

Ak máte v svojom okolí známych, ktorí by boli ochotní darovať 2(3) % dane nášmu združeniu rodičov, vyžiadajte si potrebné tlačivá s predtlačou údajov na riaditeľstve školy alebo si ho stiahnite z našej www stránky – www.zsslovanpb.edupage.org

Ak ste sa rozhodli presmerovať 2(3)% zaplatenej dane do fondu Združenia rodičov pri Základnej škole Slovanská ul. v Považskej Bystrici, ďakujeme Vám v mene všetkých nadaných, šikovných a pracovitých detí, ktorým ste takto umožnili uplatniť ich talent a zlepšili ste ich šancu naučiť sa niečo, z čoho raz možno budeme mať úžitok my všetci.

 

 

Združenie rodičov pri Základnej škole

Slovanská ul. v Považskej Bystrici                                     Mgr. Vladimír Šebeň

IČO :  42013674                                                               riaditeľ ZŠ Slovanská ul.

č. účtu :  0063672533/0900                                                 v Považskej Bystrici

IBAN   SK4409000000000063672533

 

vyhlasenie_2perc_2015

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress