« späť

Daruj 2 % daní Muži
12.02.2013 - Ľuboš Cifra

Vážení občania, rodičia, priatelia a sympatizanti mládežníckej hádzanej, volejbalu a ZŠ Slovanská 1415/7 v Považskej Bystrici.

Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, môže každá fyzická osoba (zamestnanec alebo živnostník) a každá právnická osoba dodatočne určiť, komu daruje 2 (3) % zo svojich už zaplatených daní.

Pretože Združenie rodičov pri Základnej škole Slovanská ul. v Považskej Bystrici je registrované v zozname Notárskej komory ako možný príjemca, obraciame sa na Vás s návrhom a prosbou súčasne, aby ste zvážili význam a potrebu podpory školy pôsobiacej v oblasti športu a vzdelávania mládeže.

Prostriedky, ktoré takto získame, použijeme v súlade so štatútom nášho rodičovského združenia a v spolupráci s vedením školy na nákup učebných pomôcok, finančnú podporu mimoškolskej činnosti – účasť na súťažiach, predmetových olympiádach, prípravných sústredeniach olympionikov a prehliadkach prác žiakov, na podporu záujmovej činnosti – krúžková činnosť, školský časopis, rôzne projekty a pod. O množstve a obsahu mimoškolskej práce, ako aj o tom akým spôsobom sa vynakladajú prostriedky rodičovského združenia, Vás budeme informovať na triednických rodičovských združeniach a neskôr nájdete informácie aj na www stránke školy – www.zsslovanpb.edupage.org

Ako postupovať ?

Ak ste zamestnancom organizácie a nepodávate „veľké“ daňové priznanie na daňovom úrade, je potrebné vyplniť tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy …“, k nemu doložiť „Potvrdenie o zaplatení dane …“, potvrdené mzdovou učtárňou. Obe tlačivá treba doručiť na ten daňový úrad, v mieste ktorého máte trvalé bydlisko. Termín doručenia je do 30. apríla 2013. Tieto dokumenty môžete doručiť aj na riaditeľstvo našej školy do 26. apríla 2013.

Ak ste podnikateľom – fyzickou osobou alebo daňovníkom, ktorý podáva „veľké“ daňové priznanie, stačí vyplniť „Vyhlásenie o poukázaní sumy …“ priamo v daňovom priznaní a doručiť ho na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska v termíne pre daňové priznanie.

Ak máte v svojom okolí známych, ktorí by boli ochotní darovať 2(3) % dane nášmu združeniu rodičov, vyžiadajte si potrebné tlačivá s predtlačou údajov na riaditeľstve školy. Radi Vám ho poskytneme.

Ak ste sa rozhodli presmerovať 2(3)% zaplatenej dane do fondu Združenia rodičov pri Základnej škole Slovanská ul. v Považskej Bystrici, ďakujeme Vám v mene všetkých nadaných, šikovných a pracovitých detí, ktorým ste takto umožnili uplatniť ich talent a zlepšili ste ich šancu naučiť sa niečo, z čoho raz možno budeme mať úžitok my všetci.

Združenie rodičov pri Základnej škole
Slovanská ul. v Považskej Bystrici Mgr. Vladimír Šebeň
IČO : 42013674 riaditeľ ZŠ Slovanská ul.
č. účtu : 0063672533/0900 v Považskej Bystrici

Tlačivo:
Vyhlásenie 2013 

 

 

 

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress